خلاقانه ترین پله ها

زیباترین و مشهور ترین راه پله های جهان

خلاقانه ترین پله ها

پله های عابر پیاده زیادی در دنیا وجود دارند که با حالت های زیبا و خلاقانه نقاشی شده اند و باعث جذب گردشگران وتوریست هااز نقاط مختلف می شود.

شناختن تعدادی از این پله های زیبا خالی از لطف نیست

ریو دو ژانیرو، برزیل

http://safarbin.ir/photoart/p1.jpg

راه پله کاشیکاری شده، سان فرانسیسکو

http://safarbin.ir/photoart/p2.jpg

http://safarbin.ir/photoart/p3.jpg

راه پله آکواریوم، سئول - کره جنوبی

http://safarbin.ir/photoart/p4.jpg

راه پله پیانو، شیلی

http://safarbin.ir/photoart/p5.jpg

پله مارپیچ در سان فرانسیسکو

http://safarbin.ir/photoart/p6.jpg

راه پله موزه هنر، فلادلفیا

http://safarbin.ir/photoart/p7.jpg

http://safarbin.ir/photoart/p8.jpg

http://safarbin.ir/photoart/p9.jpg

راه پله گل سرخ سیسیل، ایتالیا

http://safarbin.ir/photoart/p10.jpg

http://safarbin.ir/photoart/p11.jpg

 پله صلح در سوریه 

http://safarbin.ir/photoart/p12.jpg

پله های تئاتر موزیکال در سئول، کره جنوبی

http://safarbin.ir/photoart/p13.jpg